Logisztikai Központ Daruszentmiklós – Az Európai Unió támogatásával

Pályázat neve:

Új Széchenyi Terv – Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése


Pályázati azonosító:

GOP-3.2.1-11-2012-0015


Projekt megnevezése:

Logisztikai központ létrehozása Daruszentmiklóson, alumíniumipari félkész termékek raktárszolgáltatásának céljából


Projekt adatai:

Beruházás helye: Közép-Dunántúl, Fejér megye, Daruszentmiklós
Megítélt összeg: 250.000.000,- HUF
Támogatás aránya: 31,97%

Támogatási döntés dátuma: 2012.06.18.
Projekt megvalósítás tényleges kezdete: 2013.05.30.
Projekt megvalósítás tényleges befejezése: 2014.06.30.


Kedvezményezett:

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H. Magyarországi Fióktelepe
2423 Daruszentmiklós, Fő u. 189/A.
www.blecha.hu

office@blecha.at


Irányító Hatóság:

GFP IH – Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Irányító Hatóság

1139 Budapest, Váci út 83.
www.szechenyi2020.hu

www.palyazat.gov.hu


Közreműködő szervezet:

NGM GFP Ügyfélszolgálata                                       
1139 Budapest, Váci út 81-83.
gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu                                                          

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

1139 Budapest, Váci út 83.
CenterPoint 2 Irodaház fszt.
www.magzrt.hu


Projekt leírása: 

Az 1986 óta működő Ingrid L. Blecha Ges.m.b.H. egy osztrák családi vállalkozás Alsó-Ausztriában, tulajdonosai a Blecha és Heck család.

Alumínium profilok és rudak kereskedelmével, raktározásával és darabolásával foglalkozunk. Bő kínálatunkat egyedi, jogvédett kerítésrendszerünk teszi gazdagabbá. 

A közel 40.000 m²-es ausztriai központ területén  jelenleg 70 munkatárs dolgozik. Eladásunk felét  (kb. 14,4 Mill. €) külföldi értékesítésünk teszi ki.

Jelenleg 60 országba exportálunk világszerte,  a nálunk rendelt termékeket közvetlen  Neunkirchenből szállítjuk.

Export eladásunk jelentős részét a magyarországi értékesítés teszi ki,  ezért 2010-ben azzal a céllal alapítottuk meg  a magyar leányvállalatunkat, hogy a jövőben a magyar piacot, valamint a szomszédos országok - mint Románia és Horvátország - piacát közvetlenül egy dél-kelet európai telephelyről lássuk el.

A legtöbb profilunk - melyeket értékesítünk - 6 méteres, vagy annál hosszabb. A tárolás, elosztás és csomagolás nagy helyet igényel,  melyet a logisztikai központunk mérete is tükröz majd. Raktárcsarnokunk  teheratóval könnyen megközelíthető helyen fekszik. Nem utolsó sorban, a döntésünk során fontos szerepet játszott a lakósok és a Polgármester Úr kedvessége is, amikor a választásunk Daruszentmiklósra esett. 

Örömünkre szolgál, hogy résztvevői lehetünk a daruszentmiklósi hétköznapoknak is.  Az évente augusztusban megrendezésre kerülő falunap számunkra is fontos esemény, melyet a vezetők és a dolgozók egyaránt nagy érdeklődéssel várnak.

Számunkra nagyon fontos az egészség, ezért is nyújtunk anyagi támogatást a daruszentmiklósi sportegyesületnek, valamint a Fejér megyei Köfém SC női kézilabdacsapatának. Véleményünk szerint az egészség és a jó közérzet összfüggésben áll a sporttal és a mozgással.

 A nyugati civilizációkban a rendszeres testmozgás hiánya gyakran áll a testi és lelki problémák hátterében és ezen vélemény már hosszú évek óta tudományosan is  bizonyított. Ebben a tekintetben a sportklubok, a fizikai és a társadalmi élet jelentős szereplői.

A Daruszentmiklós, Fő u. 189. sz. alatt létesített irodaépületünk mindkét vállalat dolgozóinak otthont ad.

A  21.000 m²-es területen épülő logisztikai csarnokunk alapterülete a teljes megvalósulásakor meghaladja majd a 7.000 m²-t.

A beruházás nagyságára való tekintettel azt az elhatározást hoztuk, hogy a Logisztikai központunk négy szakaszban kerül megépítésre. Az első és a második szakasz a csarnok építését tartalmazza, a harmadik szakaszban az irodaépület  az utolsó szakaszban  pedig a szervízcsarnok és a garázs épületeinek  elkészülésével válik tejessé a projekt.

A Srabag - MML Kft. NY-D.-i M.T.I. Győr generálkivitelezővel  együtt 2014. május végére szeretnénk elkészíteni az első és második építési ütemet, valamint a negyedik ütem jelentős részét.

A építmény előregyártott vasbeton szerkezete, valamint a teljes műszaki tartalom (hőszigetelés, burkolatok, gépek, berendezések, stb.) magas színvonalon kerülnek kivitelezésre. Az alapelvünk, mely számunkra nagyon nagy jelentőséggel bír: megbízható partnerek közreműködése, minőségi anyagok felhasználása, a lehető legjobb technikai megoldások alkalmazása, tiszta munkaterületen.

Szeretnénk, ha a partnereink és a vásárlóink részére ez a beruházás cégünk névjegye lenne  és precizításunkról adna tanubizonyságot.

ISO 14001

KÖRNYEZETI POLITIKA  Ingrid L. Blecha GmbH. Magyarországi Fióktelepe

Az Ingrid L. Blecha GmbH. Magyarországi Fióktelepe a környezetirányítási rendszert „Logisztikai Központ – raktárbázis, ingatlan„ tevékenységi területre alkalmazza.

Célunk, hogy a környezetre gyakorolt káros hatásokat az összes tevékenységi területen felmérjük és megelőzzük.

A Fióktelep tevékenységi körében elkötelezi magát a mindenkori környezetvédelmi előírások betartására.

A Fióktelep elkötelezi magát a környezetre gyakorolt hatások folyamatos figyelésére és elemzésére.

Üzleti és stratégiai céljait a környezeti szempontok figyelembe vételével kívánja elérni.

Felelősséget vállal az általa előállított szolgáltatások minőségéért.

Minden munkatársunkat környezetvédelmi funkciójának megfelelően tájékoztatjuk, képezzük és motiváljuk, így elősegítjük a környezettel szembeni felelősségtudatuk kialakulását. Munkatársaink elkötelezettek fő irányelveink mellett.

A Fióktelep a célkitűzések megvalósítása érdekében az alábbi alapelvek érvényesítése iránt kötelezi el magát:

 • Építkezés alatt és után a közvetlen környezet rehabilitációja, parkosítás.

 • Kiemelt figyelem fordítása a rend és tisztaság fenntartására.

 • Hulladékok jogszabályokban előírt feltételek szerinti kezelése.

 • Csomagolóanyagként alkalmazott anyagok hulladékainak szelektív gyűjtése.

 • Jövőbeli terv: csomagolási papíranyagok sajtolásos technikával történő tömörítése – ami kisebb helyfoglalás, kevesebb szállítás, ezzel költséghatékonyság és környezeti terhelés csökkentését eredményezi.

 • Veszélyes anyagok felhasználásának optimalizálása, veszélyes hulladékok szelektív kezelése.

 • A veszélyes, a termelési és a kommunális hulladékok figyelemmel kísérésével, célszerű hulladékgazdálkodás alkalmazásával végzi tevékenységét.

 • Az eszközpark további korszerűsítésével a felhasználandó veszélyes anyagok és a kibocsátott káros anyag mennyiségeket csökkenti.

 • Biztosítja a környezet-biztos üzemeltetés feltételeit.

 • Dolgozóink kötelesek a közvetlen munkahelyi környezetüket tisztán tartani.

 • Étkezés, dohányzás csak a kijelölt helyeken megengedett.

 • Szemetet csak az arra kijelölt helyre szabad elhelyezni.


A Fióktelep nagy figyelmet fordít a munka színvonalának és kultúrájának fejlesztésére és a környezetirányítási rendszer folyamatos működtetésével, fejlesztésével, javításával annak magas szinten tartására törekszik.

Jelen környezeti politikai nyilatkozatot és környezetirányítási rendszert a vezetés a vezetőségi átvizsgálások során az alkalmasságára nézve folyamatosan felülvizsgálja, s a szükséges intézkedéseket meghozza és bevezeti.

A környezeti politikában foglaltak ismeretét és betartását az Ingrid L. Blecha GmbH Magyarországi Fióktelepe valamennyi munkatársára és partnerére nézve kötelezően elrendelem.

 

Daruszentmiklós, 2015.

Doris Haselbacher
ügyvezető

ISO 14001

KÖRNYEZETI POLITIKA Blecha Kft.

A Blecha Kft. - mint alapvető értéket - elismeri a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontosságát, gazdasági és társadalmi jelentőségét.

Elő kívánja segíteni a szűkebb és tágabb környezetének megóvását, a jelen és a jövő generációk egészséges életfeltételeinek megőrzését, a törvényes és a kötelező előírások figyelembevételével.

Tevékenységében kiemelten kezeli a környezet védelmének szempontjait és annak érvényesítését üzleti kapcsolataiban is elvárja. Megbízható partnere kíván lenni vevőinek és beszállítóinak, anyagi és szakmai gyarapodást nyújtó munkahelye munkatársainak.

A Kft. célja a hazai és nemzetközi piacot érdemben befolyásoló vállalkozásként működni és ezt a pozíciót hosszú távon megtartani.

A Kft. teljes mértékben elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért vezetése elhatározta az MSZ EN ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kiépítését, bevezetését, s a kiépítés folyamatának megfelelően folyamatos működtetését.

A Kft. a Környezetirányítási rendszert „alumíniumipari termékek értékesítése“ tevékenységi területre alakalmazza.

A vezetői döntésekben meghatározó tényezőnek tekinti a vevői igényeket kielégítő, megbízható, a hatályos jogszabályoknak megfelelő minőségű szolgáltatások teljesítését, a szerződésben vállaltak betartását, továbbá kinyilvánítja elkötelezettségét, hogy a Társaság tevékenységére, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelményeket, szabványelőírásokat, hatósági kötelezéseket és egyéb vállalt követelményeket teljesíti, elkötelezi magát a környezetszennyezés megelőzésére és a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javítására.

A megszerzett partnerek - piaci pozíciók - megtartása és növelése érdekében a Kft. minden dolgozója kötelező feladatává teszi a környezetirányítási rendszer előírásainak betartását és a folyamatos fejlesztésben való közreműködést.

Üzleti és stratégiai céljait a környezeti szempontok figyelembe vételével kívánja elérni.

Beszállítóitól és alvállalkozóitól is elvárja a környezetirányítás iránti elkötelezettséget, minek alapján a munkájukért, termékeikért felelősséget vállal.

Jelen környezeti politikai nyilatkozatot és a környezetirányítási rendszert a vezetés a vezetőségi átvizsgálások során az alkalmasságára nézve folyamatosan felülvizsgálja, s a szükséges intézkedéseket meghozza és bevezeti. 

A környezeti politikát a vállalkozás vezetése és minden alkalmazott támogatja.

A környezeti politikában foglaltak ismeretét és betartását a Blecha Kft. valamennyi munkatársára és partnerére nézve kötelezően elrendelem.


Daruszentmiklós, 2015.

Doris Haselbacher
ügyvezető