Kakve dobiti imate kao kupac ili dobavljač kod
Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.?
 

NATIVE SPEAKERS – MI GOVORIMO VAŠ JEZIK:

Kao INTERNACIONALAN SKLADIŠTAR ALUMINIJUMA govorimo sa našim kupcima i dobavljačima na nacionalnom jeziku (aktualno 16 različitih jezika)

 

PLANIRANJE:

Planiramo nove produkte i profile sa nacrtima naših kupaca. Ako je poželjno, na našem vlastitnom 3D-Printeru štampamo plastične 3D-uzorke Vašeg specijalnog profila.

 

PRODUKTI:

Samostalno razvijen OGRADNI SISTEM, produkte za IZRADU VOZILA kao i PRIBOR ZA VAKUUMSKE CEVOVODE izvozimo našim kupcima u više od 60 zemalja širom sveta.

 

PONUDE:

Ponude za poželjni materijal izrađujemo brzo: na Vašem jeziku, na latinici ili ćirilici i lokalnoj valuti.

 

SKLADIŠTE:

Skladišna količina hiljada aluminijumski profila, cevi, delova izrađeni od cevi donosi brzu isporuku našim kupcima širom sveta.

 

TEHNIKA:

Automatski visoki skladišni regali, visoki skladišni tornjevi i kranovi širokog raspona omogućavaju nam brzo komisioniranje malih i velikih delova, profila i cevi, do dužine od 24 m.

 

ISPORUKA:

Isporuka u velikom okrugu našim vlastitim voznim parkom: automobilima, kamionima i šleperom. Naša vozila su svakodnevno u upotrebi, a uz naše pouzdane vozače omogućavamo Vam brzu isporuku.

 

ISPORUKA IZVAN NAŠEG DOSTAVNOG PODRUČJA:

Za brzu isporuku izvan našeg dostavnog kruga, imamo fleksibilno pakiranje i lanac transporta. Našu robu pakiramo sigurno za transport i vremenske uvete i predajemo je našim internacionalnim špediterskim partnerima i paket službama.

 

SAMOPREUZIMANJE:

U našim halama je naručena roba spremna za Vas za preuzimanje. Tu Vas čeka atraktivna zona za kupce sa novinama o Ingrid L. Blecha GmbH. Za tovarenje robe Vam na raspolaganju stoji naši kompetentni radnici i elektro-viljuškari sa 5 tona nosivosti.

 

IZGRAĐUJEMO ZA VAS:

2017 gradimo novu skladišnu halu, sa još efikasnijom mogućnosti tovarnja i kontroliranja robe. Isporuke će se ovde pripremati u uobičajenoj visokoj kvaliteti. Planirani skladišni toranj sa visinom od 24m omogućava brzu pripremu manjih delova, koji se skladište na više od 300 paleta.

 

Pođite sa nama u jaču budućnost – MI ŽIVIMO ALUMINIJUM!

Büro
Lager